Index of . / videos / LinJinFan /
File Downloads Size Modified
[dir] Beg NF 1s   [dir] 2021-Oct-31
[dir] Custom Mines   [dir] 2021-Oct-31
[dir] fun   [dir] 2021-Oct-31
[dir] GOAT replays   [dir] 2021-Oct-31
[dir] IOE(normal play)   [dir] 2021-Oct-31
[dir] IOE(play for IOE)   [dir] 2021-Oct-31
[dir] IOE Ranking   [dir] 2021-Oct-31
[dir] Rare 3BV Collection or BLAST   [dir] 2021-Oct-31
[dir] Record of BBBV   [dir] 2021-Oct-31
[dir] Screenshot of Minesweeper Classic(Android App)   [dir] 2021-Oct-31
[avf] Beg_FL_0.930_3BV=5_3BVs=5.37_Lin Jinfan.avf 1 2.1 KB 2018-Jun-08
[avf] Beg_FL_0.990_3BV=5_3BVs=5.05_Lin Jinfan.avf 1 1.2 KB 2017-Nov-05
[avf] Beg_FL_1.070_3BV=7_3BVs=6.54_Lin Jinfan.avf 1 1.3 KB 2017-Mar-01
[avf] Beg_FL_2.270_3BV=16_3BVs=7.04_Lin Jinfan.avf 1 2.5 KB 2017-Apr-01
[avf] Beg_FL_2.540_3BV=17_3BVs=6.69_Lin Jinfan.avf 1 2.6 KB 2017-Nov-05
[avf] Beg_FL_2.600_3BV=17_3BVs=6.53_Lin Jinfan.avf 1 2.6 KB 2017-Nov-04
[avf] Beg_FL_2.740_3BV=18_3BVs=6.56_Lin Jinfan.avf 1 2.8 KB 2017-Oct-09
[avf] Beg_FL_3.010_3BV=21_3BVs=6.97_Lin Jinfan.avf 1 3.0 KB 2017-Feb-18
[avf] Beg_FL_3.090_3BV=22_3BVs=7.11_Lin Jinfan.avf 1 3.0 KB 2017-Feb-04
[mvf] Beg_FL_3.200_3BV=22_3BVs=6.88_Lin Jinfan.mvf 1 1.4 KB 2017-Jul-31
[avf] Beg_FL_3.260_3BV=22_3BVs=6.74_Lin Jinfan.avf 1 6.9 KB 2018-Jan-01
[mvf] Beg_FL_3.350_3BV=22_3BVs=6.57_Lin Jinfan.mvf 1 1.4 KB 2017-Jul-31
[avf] Beg_FL_3.780_3BV=25_3BVs=6.61_Lin Jinfan.avf 1 3.1 KB 2017-Jun-26
[avf] Beg_FL_4.440_3BV=29_3BVs=6.53_Lin Jinfan.avf 1 8.1 KB 2018-Jan-01
[avf] Beg_FL_4.540_3BV=30_3BVs=6.60_Lin Jinfan.avf 1 4.3 KB 2017-Oct-30
[avf] Beg_FL_5.010_3BV=35_3BVs=6.98_Lin Jinfan.avf 1 4.9 KB 2017-Jun-19
[avf] Beg_FL_5.760_3BV=38_3BVs=6.59_Lin Jinfan.avf 1 9.3 KB 2018-Jan-01
[avf] Beg_FL_6.940_3BV=46_3BVs=6.62_Lin Jinfan.avf 1 5.8 KB 2017-Jan-21
[avf] Beg_NF_2.710_3BV=17_3BVs=6.27_Lin Jinfan.avf 9 2.3 KB 2015-Oct-18
[avf] Beg_NF_2.820_3BV=17_3BVs=6.02_Lin Jinfan.avf 8 2.3 KB 2015-Oct-18
[avf] Beg_NF_3.130_3BV=20_3BVs=6.38_Lin Jinfan.avf 11 2.6 KB 2015-Oct-08
[avf] Exp_FL_37.780_3BV=115_3BVs=3.04_Lin Jinfan.avf 1 31.4 KB 2017-Mar-29
[avf] Exp_FL_38.380_3BV=116_3BVs=3.02_Lin Jinfan.avf 1 30.9 KB 2017-Aug-03
[avf] Exp_FL_38.570_3BV=126_3BVs=3.26_Lin Jinfan.avf 1 23.5 KB 2016-Dec-18
[avf] Exp_FL_39.750_3BV=124_3BVs=3.11_Lin Jinfan.avf 1 30.3 KB 2017-Feb-10
[avf] Exp_FL_40.330_3BV=132_3BVs=3.27_Lin Jinfan.avf 1 33.8 KB 2017-Feb-22
[avf] Exp_FL_40.700_3BV=120_3BVs=2.94_Lin Jinfan.avf 1 34.9 KB 2017-Jun-24
[avf] Exp_FL_41.070_3BV=125_3BVs=3.04_Lin Jinfan.avf 1 32.4 KB 2017-Jul-18
[avf] Exp_FL_41.170_3BV=150_3BVs=3.64_Lin Jinfan.avf 1 31.9 KB 2017-Mar-24
[avf] Exp_FL_41.490_3BV=149_3BVs=3.59_Lin Jinfan.avf 1 33.3 KB 2017-Jul-21
[avf] Exp_FL_41.700_3BV=147_3BVs=3.52_Lin Jinfan.avf 1 31.7 KB 2017-Jul-08
[avf] Exp_FL_42.160_3BV=140_3BVs=3.32_Lin Jinfan.avf 1 32.1 KB 2017-Jul-18
[avf] Exp_FL_42.380_3BV=139_3BVs=3.27_Lin Jinfan.avf 1 31.4 KB 2017-Oct-09
[avf] Exp_FL_42.390_3BV=160_3BVs=3.77_Lin Jinfan.avf 1 34.5 KB 2017-Jul-31
[avf] Exp_FL_42.430_3BV=122_3BVs=2.87_Lin Jinfan.avf 1 26.6 KB 2016-Oct-28
[avf] Exp_FL_42.520_3BV=135_3BVs=3.17_Lin Jinfan.avf 1 34.2 KB 2017-Jun-24
[avf] Exp_FL_42.570_3BV=142_3BVs=3.33_Lin Jinfan.avf 1 55.3 KB 2018-Jan-25
[avf] Exp_FL_42.580_3BV=140_3BVs=3.28_Lin Jinfan.avf 1 34.2 KB 2017-Oct-13
[avf] Exp_FL_42.620_3BV=145_3BVs=3.40_Lin Jinfan.avf 1 33.9 KB 2017-Oct-09
[avf] Exp_FL_42.680_3BV=133_3BVs=3.11_Lin Jinfan.avf 1 33.8 KB 2017-May-08
[avf] Exp_FL_42.720_3BV=136_3BVs=3.18_Lin Jinfan.avf 1 32.9 KB 2017-Oct-09
[avf] Exp_FL_42.740_3BV=122_3BVs=2.85_Lin Jinfan.avf 1 24.5 KB 2016-Jul-21
[avf] Exp_FL_42.860_3BV=119_3BVs=2.77_Lin Jinfan.avf 1 33.0 KB 2017-Mar-07
[avf] Exp_FL_43.000_3BV=159_3BVs=3.69_Lin Jinfan.avf 1 34.2 KB 2017-Jun-27
[avf] Exp_FL_43.050_3BV=149_3BVs=3.46_Lin Jinfan.avf 1 34.9 KB 2017-Jun-05
[avf] Exp_FL_43.120_3BV=130_3BVs=3.01_Lin Jinfan.avf 1 33.3 KB 2017-Apr-03
[avf] Exp_FL_43.350_3BV=143_3BVs=3.29_Lin Jinfan.avf 1 34.6 KB 2017-Mar-18
[avf] Exp_FL_43.360_3BV=113_3BVs=2.60_Lin Jinfan.avf 1 57.3 KB 2017-Dec-04
[avf] Exp_FL_43.370_3BV=138_3BVs=3.18_Lin Jinfan.avf 1 33.1 KB 2017-Oct-09
[avf] Exp_FL_43.370_3BV=155_3BVs=3.57_Lin Jinfan.avf 1 35.0 KB 2017-Feb-16
[avf] Exp_FL_43.390_3BV=158_3BVs=3.64_Lin Jinfan.avf 1 34.4 KB 2017-Jul-05
[avf] Exp_FL_43.450_3BV=157_3BVs=3.61_Lin Jinfan.avf 1 34.5 KB 2017-Jun-19
[avf] Exp_FL_43.460_3BV=143_3BVs=3.29_Lin Jinfan.avf 1 25.5 KB 2016-Dec-04
[avf] Exp_FL_43.490_3BV=129_3BVs=2.96_Lin Jinfan.avf 1 21.7 KB 2016-Oct-28
[rmv] Exp_FL_43.516_3BV=124_3BVs=2.85_Lin Jinfan.rmv 1 29.6 KB 2016-Oct-28
[avf] Exp_FL_43.570_3BV=151_3BVs=3.46_Lin Jinfan.avf 1 35.7 KB 2017-Feb-09
[avf] Exp_FL_43.620_3BV=142_3BVs=3.25_Lin Jinfan.avf 1 33.0 KB 2017-Nov-30
[avf] Exp_FL_43.680_3BV=137_3BVs=3.13_Lin Jinfan.avf 1 26.9 KB 2016-Dec-09
[avf] Exp_FL_43.760_3BV=136_3BVs=3.10_Lin Jinfan.avf 1 34.3 KB 2017-Jun-19
[avf] Exp_FL_43.790_3BV=144_3BVs=3.28_Lin Jinfan.avf 1 34.7 KB 2017-Jul-06
[avf] Exp_FL_43.790_3BV=154_3BVs=3.51_Lin Jinfan.avf 1 35.9 KB 2017-Aug-22
[avf] Exp_FL_43.810_3BV=143_3BVs=3.26_Lin Jinfan.avf 1 34.7 KB 2017-Apr-23
[avf] Exp_FL_43.830_3BV=143_3BVs=3.26_Lin Jinfan.avf 1 34.3 KB 2017-Feb-24
[avf] Exp_FL_43.830_3BV=165_3BVs=3.76_Lin Jinfan.avf 1 32.6 KB 2017-Nov-04
[avf] Exp_FL_43.880_3BV=149_3BVs=3.39_Lin Jinfan.avf 1 37.1 KB 2017-Feb-01
[avf] Exp_FL_43.900_3BV=151_3BVs=3.43_Lin Jinfan.avf 1 37.3 KB 2017-Jun-27
[avf] Exp_FL_43.930_3BV=152_3BVs=3.46_Lin Jinfan.avf 1 34.3 KB 2017-Jul-03
[avf] Exp_FL_43.970_3BV=133_3BVs=3.02_Lin Jinfan.avf 1 35.3 KB 2017-Mar-18
[avf] Exp_FL_43.980_3BV=141_3BVs=3.20_Lin Jinfan.avf 1 34.3 KB 2017-Jun-12
[avf] Exp_FL_44.980_3BV=179_3BVs=3.97_Lin Jinfan.avf 1 36.7 KB 2017-Mar-11
[avf] Exp_FL_46.160_3BV=187_3BVs=4.05_Lin Jinfan.avf 1 35.5 KB 2017-Jul-08
[avf] Exp_FL_49.540_3BV=218_3BVs=4.40_Lin Jinfan.avf 1 39.3 KB 2017-Jul-08
[avf] Exp_FL_51.600_3BV=207_3BVs=4.01_Lin Jinfan.avf 1 43.3 KB 2017-Mar-24
[avf] Exp_FL_51.940_3BV=211_3BVs=4.06_Lin Jinfan.avf 1 41.7 KB 2017-Feb-04
[avf] Exp_FL_53.350_3BV=221_3BVs=4.14_Lin Jinfan.avf 1 41.4 KB 2017-Aug-05
[avf] Exp_FL_56.680_3BV=233_3BVs=4.11_Lin Jinfan.avf 1 47.4 KB 2017-Jul-05
[avf] Exp_FL_57.660_3BV=235_3BVs=4.07_Lin Jinfan.avf 1 46.8 KB 2017-Jun-12
[avf] Exp_FL_61.120_3BV=245_3BVs=4.00_Lin Jinfan.avf 1 51.6 KB 2017-Apr-27
[avf] Exp_NF_39.900_3BV=128_3BVs=3.20_Lin Jinfan.avf 14 25.1 KB 2015-Jan-16
[avf] Exp_NF_40.880_3BV=117_3BVs=2.86_Lin Jinfan.avf 13 26.0 KB 2014-Apr-03
[avf] Exp_NF_40.990_3BV=102_3BVs=2.48_Lin Jinfan.avf 8 25.0 KB 2015-Nov-30
[avf] Exp_NF_41.470_3BV=132_3BVs=3.18_Lin Jinfan.avf 12 26.4 KB 2014-Jun-21
[avf] Exp_NF_41.630_3BV=118_3BVs=2.83_Lin Jinfan.avf 10 24.3 KB 2014-May-06
[avf] Exp_NF_41.690_3BV=128_3BVs=3.07_Lin Jinfan.avf 14 25.6 KB 2015-Dec-08
[avf] Exp_NF_41.720_3BV=135_3BVs=3.23_Lin Jinfan.avf 10 26.8 KB 2015-Mar-08
[rmv] Exp_NF_42.078_3BV=125_3BVs=2.97_Lin Jinfan.rmv 10 30.4 KB 2015-Nov-30
[avf] Exp_NF_42.360_3BV=141_3BVs=3.32_Lin Jinfan.avf 1 27.5 KB 2017-Oct-13
[avf] Exp_NF_42.380_3BV=147_3BVs=3.46_Lin Jinfan.avf 10 27.7 KB 2014-Sep-27
[avf] Exp_NF_42.490_3BV=130_3BVs=3.05_Lin Jinfan.avf 9 25.9 KB 2015-Apr-09
[avf] Exp_NF_42.710_3BV=133_3BVs=3.11_Lin Jinfan.avf 9 24.7 KB 2015-May-09
[avf] Exp_NF_42.740_3BV=130_3BVs=3.04_Lin Jinfan.avf 13 26.5 KB 2014-Jul-09
[avf] Exp_NF_42.800_3BV=150_3BVs=3.50_Lin Jinfan.avf 10 26.6 KB 2015-Jan-03
[avf] Exp_NF_42.820_3BV=143_3BVs=3.33_Lin Jinfan.avf 11 25.9 KB 2015-Jun-13
[avf] Exp_NF_42.910_3BV=110_3BVs=2.56_Lin Jinfan.avf 12 25.3 KB 2014-Jul-16
[avf] Exp_NF_42.910_3BV=121_3BVs=2.81_Lin Jinfan.avf 11 25.9 KB 2014-May-22
[avf] Exp_NF_42.930_3BV=119_3BVs=2.77_Lin Jinfan.avf 14 25.5 KB 2014-Aug-02
[avf] Exp_NF_42.930_3BV=128_3BVs=2.98_Lin Jinfan.avf 11 27.4 KB 2014-Mar-01
[avf] Exp_NF_42.970_3BV=129_3BVs=3.00_Lin Jinfan.avf 12 27.4 KB 2014-Aug-27
[avf] Exp_NF_43.150_3BV=129_3BVs=2.98_Lin Jinfan.avf 10 27.5 KB 2015-Nov-30
[avf] Exp_NF_43.260_3BV=146_3BVs=3.37_Lin Jinfan.avf 10 27.1 KB 2014-Jul-28
[avf] Exp_NF_43.300_3BV=141_3BVs=3.25_Lin Jinfan.avf 1 33.7 KB 2017-Oct-09
[avf] Exp_NF_43.320_3BV=154_3BVs=3.55_Lin Jinfan.avf 10 27.7 KB 2014-Apr-10
[avf] Exp_NF_43.380_3BV=134_3BVs=3.08_Lin Jinfan.avf 11 28.6 KB 2014-Jul-09
[avf] Exp_NF_43.380_3BV=137_3BVs=3.15_Lin Jinfan.avf 10 25.4 KB 2014-Apr-03
[avf] Exp_NF_43.520_3BV=149_3BVs=3.42_Lin Jinfan.avf 11 28.0 KB 2014-Jun-26
[avf] Exp_NF_43.600_3BV=132_3BVs=3.02_Lin Jinfan.avf 8 26.2 KB 2015-May-22
[avf] Exp_NF_43.770_3BV=148_3BVs=3.38_Lin Jinfan.avf 11 29.2 KB 2014-May-22
[avf] Exp_NF_43.800_3BV=138_3BVs=3.15_Lin Jinfan.avf 11 27.4 KB 2014-Oct-06
[avf] Exp_NF_43.820_3BV=150_3BVs=3.42_Lin Jinfan.avf 9 26.2 KB 2015-Nov-30
[avf] Exp_NF_43.880_3BV=135_3BVs=3.07_Lin Jinfan.avf 11 24.9 KB 2014-Nov-17
[avf] Exp_NF_43.880_3BV=147_3BVs=3.35_Lin Jinfan.avf 10 25.5 KB 2014-Apr-03
[avf] Exp_NF_43.900_3BV=144_3BVs=3.28_Lin Jinfan.avf 11 27.6 KB 2014-Aug-27
[avf] Exp_NF_43.970_3BV=129_3BVs=2.93_Lin Jinfan.avf 10 27.2 KB 2014-Jun-16
[avf] Exp_NF_43.970_3BV=165_3BVs=3.75_Lin Jinfan.avf 17 27.8 KB 2014-Oct-16
[avf] Exp_NF_45.120_3BV_227_3BVs_5.03_GWJ.avf 1 70.1 KB 2018-Jul-14
[avf] Exp_NF_49.100_3BV=184_3BVs=3.74_YXY.avf 18 35.9 KB 2014-Apr-10
[avf] Exp_NF_49.880_3BV=188_3BVs=3.76_Lin Jinfan.avf 12 32.5 KB 2015-Mar-08
[avf] Exp_NF_55.040_3BV=207_3BVs=3.76_Lin Jinfan.avf 8 34.9 KB 2015-Jun-27
[avf] Exp_NF_55.660_3BV=209_3BVs=3.75_Lin Jinfan.avf 10 32.8 KB 2014-Oct-16
[avf] Exp_NF_55.740_3BV=211_3BVs=3.78_Lin Jinfan.avf 12 37.3 KB 2014-Dec-14
[avf] Exp_NF_59.910_3BV=229_3BVs=3.82_Lin Jinfan.avf 13 39.2 KB 2015-Jun-23
[avf] Exp_NF_59.940_3BV=231_3BVs=3.85_Lin Jinfan.avf 11 36.4 KB 2015-Mar-08
[avf] Exp_NF_62.290_3BV=236_3BVs=3.78_Lin Jinfan.avf 14 40.9 KB 2014-Jun-07
[avf] Int_FL_9.940_3BV=30_3BVs=3.01_Lin Jinfan.avf 1 8.3 KB 2017-Jan-20
[avf] Int_FL_10.330_3BV=38_3BVs=3.67_Lin Jinfan.avf 1 8.8 KB 2017-Mar-26
[avf] Int_FL_10.430_3BV=46_3BVs=4.41_Lin Jinfan.avf 1 8.8 KB 2017-Oct-09
[avf] Int_FL_10.620_3BV=31_3BVs=2.91_Lin Jinfan.avf 1 9.3 KB 2017-Mar-02
[mvf] Int_FL_10.850_3BV=31_3BVs=2.86_Lin Jinfan.mvf 1 3.9 KB 2017-Jul-31
[rmv] Int_FL_10.969_3BV=37_3BVs=3.373_thrp=1.156_Lin Jinfan.rmv 1 7.5 KB 2016-Jul-21
[avf] Int_FL_16.910_3BV=85_3BVs=5.02_Lin Jinfan.avf 1 14.9 KB 2017-Apr-09
[avf] Int_FL_17.870_3BV=87_3BVs=4.86_Lin Jinfan.avf 1 15.9 KB 2017-Mar-18
[avf] Int_FL_19.270_3BV=93_3BVs=4.82_Lin Jinfan.avf 1 16.9 KB 2017-Mar-03
[rmv] Int_NF_9.469_3BV=32_3BVs=3.38_Lin Jinfan.rmv 8 7.6 KB 2015-Nov-30
[avf] Int_NF_9.920_3BV=34_3BVs=3.42_Lin Jinfan.avf 1 8.2 KB 2017-Oct-09
[avf] Int_NF_9.940_3BV=41_3BVs=4.12_IOE=1_Lin Jinfan.avf 21 6.4 KB 2015-Oct-09
[mvf] Int_NF_10.070_3BV=26_3BVs=2.58_Lin Jinfan.mvf 1 2.5 KB 2017-Jul-31
[avf] Int_NF_10.110_3BV=32_3BVs=3.16_Lin Jinfan.avf 9 6.9 KB 2015-Jun-23
[mvf] Int_NF_10.180_3BV=29_3BVs=2.85_Lin Jinfan.mvf 1 3.7 KB 2017-Jul-31
[rmv] Int_NF_10.234_3BV=32_3BVs=3.12_Lin Jinfan.rmv 9 7.4 KB 2015-Sep-25
[avf] Int_NF_10.330_3BV=32_3BVs=3.09_Lin Jinfan.avf 9 7.1 KB 2015-Sep-01
[avf] Int_NF_10.800_3BV=40_3BVs=3.70_Lin Jinfan.avf 8 7.1 KB 2015-May-22
[avf] Int_NF_10.850_3BV=37_3BVs=3.41_Lin Jinfan.avf 9 6.7 KB 2015-Oct-18
[avf] Int_NF_10.880_3BV=37_3BVs=3.40_Lin Jinfan.avf 10 6.9 KB 2014-Oct-08
[avf] Int_NF_10.930_3BV=34_3BVs=3.11_Lin Jinfan.avf 8 6.4 KB 2015-May-09
[avf] Int_NF_10.970_3BV=31_3BVs=2.82_Lin Jinfan.avf 8 7.4 KB 2015-Jun-13
[avf] Int_NF_12.860_3BV=57_3BVs=4.43_Lin Jinfan.avf 13 8.7 KB 2014-Nov-07
[avf] Int_NF_17.490_3BV=81_3BVs=4.63_Lin Jinfan.avf 12 13.3 KB 2014-May-06
[avf] Int_NF_18.410_3BV=88_3BVs=4.78_Lin Jinfan.avf 17 12.4 KB 2015-Jan-16
[avf] LC Exp-34.12-108-Guo Wei Jia.avf 21 43.0 KB 2014-Oct-29
[zip] LC Exp-34.59-105-Zhou Ke.zip 22 16.4 KB 2014-Oct-29
150 Files - 10 Folders Total downloads: 773 Total size: 3.6 MB  
Powered by AutoIndex PHP Script

Login User Account:
Username: Password: